O MNIE

J

JUSTYNA RUDAWSKA

RADCA PRAWNY

Nazywam się Justyna Rudawska. Jestem radcą prawnym specjalizującym się w mediacjach. W ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii stworzyłam Centrum Pojednania i Mediacji Justyna Rudawska. Podczas wykonywania zawodu radcy prawnego, towarzysząc moim klientom w sporach sądowych, przekonałam się, że nie warto zasilać konfliktu swoją energią. Dużo lepszym rozwiązaniem jest otworzenie się na znalezienie twórczego i trwałego rozwiązania, które uwzględni i zaspokoi potrzeby wszystkich zaangażowanych w konflikt stron. Ze względu na to, że słowa, które wypowiadamy mają energię, bardzo ważne jest abyśmy komunikowali się ze sobą i innymi w sposób, który daje nas zasila. W ramach centrum Pojednania i Mediacji pracuje z osobami, które chcą poprawić swoją komunikację w różnych obszarach życia oraz tworzyć dobre relacje. Zamiast skupiać się na tym, że ktoś zrobił coś źle, uczę, że dużo lepszym rozwiązaniem jest otwarcie się na problem. Pokazuję, że wiedza to tylko informacja i punkt wyjściowy, natomiast transformacja zachodzi w działaniu. W ramach sesji indywidualnych, sesji w parach, warsztatów oraz szkoleń pokazuję między innymi jak: rozumieć i być rozumianym, słuchać a nie tylko mówić, komunikować swoje uczucia i potrzeby, wyjść z poziomu ofiary i dojść do poczucia sprawczości.

D

Moje doświadczenie

Radca prawny specjalizujący się w mediacjach – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach, Mediator Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansów. Właściciel kancelarii prawnej i mediacyjnej. Certyfikowany Coach. Absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, kierunki: mediacje sądowe i pozasądowe oraz inteligencja emocjonalna w biznesie. Ukończyłam, między innymi takie szkolenia jak: dialog motywujący, siła stresu, jak radzić sobie z trudnymi emocjami; inteligencja emocjonalna; dobre relacje w biznesie a komunikacja on – line; coaching; trener – szkoleniowiec; coaching w pracy radcy prawnego, 4 kroki do odkrycia swojej ścieżki życiowej; mobbing, dyskryminacja i równe traktowanie w zatrudnieniu, postępowanie sądowe w sprawach rodzinnych, zaawansowany kurs mediacji rodzinnej, praca z zasobami – narzędzia pomagające pracować w warunkach wyzwań, 7 przykazać rodziny – rodzino zadbaj o siebie, Językobranie – psychologia języka, Profesjonalny coaching, Nowa przestrzeń dla mediacji w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym w świetle implementacji dyrektywy (UE) 2019/1023, budowanie cech przywódczych, innowacyjność drogą do sukcesu – warsztat kreatywnego rozwiązywania problemów, efektywność osobista – zarządzanie własną energią i sobą w czasie, podstawy managerskie oraz praca w zespole, komunikacja interpersonalna, komunikacja oparta na empatii – budowanie kontaktu w oparciu o metodę Porozumienie bez Przemocy, Jak uwolnić się od blokujących przekonań, psychologia dla coachów, racjonalna terapia zachowania (RTZ) – Skuteczne narzędzia do pracy z przekonaniami i emocjami, Metoda poznawczo – behawioralna do pracy z sobą i innymi. Prowadzę mediacje w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy – sposobie porozumiewania się stworzonym przez Marshalla Rosenberga, której głównym założeniem jest nawiązanie ze sobą kontaktu opartego nie na konflikcie, ale na zrozumieniu i szacunku, a także sprawiedliwości naprawczej, która porzuca tradycyjne sposoby reagowania na przemoc i rozwiązywania konfliktów na rzecz działań zorientowanych na pojednanie, odbudowanie relacji w grupie oraz zapewnienie porozumienia. Jako mediator podejmuje działania na rzecz rozwiązania problemu przez usprawnienie komunikacji, budowanie wzajemnego zrozumienia, wypracowanie konstruktywnych zasad, dążąc do tego, by każda ze stron zakończyła konflikt w pełni usatysfakcjonowana.