O F E R T A

K

kancelaria radcy prawnego

Witamy na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Justyna Rudawska.

W pracy przywiązujemy szczególną wagę do właściwego poziomu obsługi nacechowanego empatią, dyskrecją i lojalnością. Nasze doświadczenie i gruntowne przygotowanie merytoryczne pozwala na świadczenie efektywnej pomocy prawnej w najtrudniejszych sprawach. Jesteśmy do Twojej dyspozycji w trakcie trwania współpracy, aż do zakończenia sprawy.

JAK WYGLĄDA KONSULTACJA

Dokładamy wszelkich starań aby świadczyć najwyższej jakości
kompleksową obsługę prawną zarówno osób indywidualnych jak i przedsiębiorców, która składa się z następujących etapów:

qode-np-item
1

Konsultacja, podczas której przedstawiasz nam swój problem.

qode-np-item
2

Dokonujemy analizy stanu faktycznego sprawy i znajdujemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego problemu.

qode-np-item
3

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, analizując stan faktyczny i uważnie wsłuchując się w Twoje potrzeby i oczekiwania.

qode-np-item
4

Rozważamy plusy i minusy celem wybrania optymalnego rozwiązania.

qode-np-item
5

Sporządzamy: wezwania do zapłaty, opinie prawne, ugody, umowy, pozwy i inne pisma.

qode-np-item
6

Reprezentujemy klientów przed sądami, urzędami, firmami windykacyjnymi i innymi podmiotami.

qode-np-item
7

Uczestniczmy w negocjacjach lub mediacjach.

qode-np-item
8

Współpracujemy z rzeczoznawcami majątkowymi, detektywami, psychologami oraz innymi specjalistami.

Oferujemy Ci następujący zakres usług:

Prawo cywilne

- sporządzenie i weryfikacja wszelkiego rodzaj umów cywilnoprawnych,
– dochodzenie wszelkich wierzytelności, w tym odszkodowań i zadośćuczynień,
– obrona przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami,
– reklamacje,
– ochrona dóbr osobistych (dobrego imienia, wizerunku itp.),
– prowadzenie spraw spadkowych (testamenty, zapisy, zachowki, stwierdzanie nabycia spadków, dział spadku itp.),
– ubezwłasnowolnianie osób niezdolnych do swobodnego i świadomego wyrażania woli.

Prawo nieruchomości

Weryfikacja i regulacja stanów prawnych nieruchomości.
Pomoc w zbywaniu i nabywaniu praw do nieruchomości (w drodze umów, spadków, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, zasiedzenia), w tym w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki, użytkowanie), i zawieraniu umów obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia itp.).
Weryfikacja projektów umów sprzedaży, zamiany, darowizny, w tym umów przedwstępnych oraz umów deweloperskich.
Pomoc w przeprowadzaniu podziałów majątków, w skład których wchodzą nieruchomości w ramach postępowań m. in. o dział spadku, dział majątku byłych małżonków, zniesienie współwłasności.
Zapewnianie wyceny praw do nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi

Prawo rodzinne i opiekuńcze

– dochodzenie alimentów,
– rozwody, separacje, stwierdzanie nieważności małżeństwa,
– zawieranie majątkowych umowy małżeńskich,
– podział majątku wspólnego byłych małżonków,
– pozbawienia i ograniczenie praw rodzicielskich,
– ustalanie kontaktów z dziećmi,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
– ustalenie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Prawo energetyczne

przyłączenia do sieci dystrybucyjnych,
kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw dystrybucyjnych.

Prawo handlowe

– sporządzenie i weryfikacja umów handlowych,
– tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych,
– obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie statutów, umów spółek, uchwał organów statutowych.

Prawo gospodarcze

– zakładanie, zawieszanie, zakończanie działalności gospodarczej,
– pozyskiwanie zezwoleń, koncesji itp.
– pozyskiwanie i skarżenie decyzji ZUS, urzędów skarbowych itp.
– ochrona konkurencji i konsumentów.

Prawo administracyjne, w tym budowlane

– pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych oraz innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
– skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.